Link แผนที่จังหวัด

Link กระทรวงต่าง ๆ

Information Communication Technology Center Contact Us: +662-0222-32000
gis@moi.go.th

ปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย
แผนที่แสดงเส้นชั้นน้ำฝนเฉลี่ย 
กองภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
การพยากรณ์อากาศแต่ละจังหวัด
รายงานสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศได้ที่นี่